Statystyka przysposobień

LA CICOGNA ONLUS WSPÓŁPRACA LA DIMORA ONLUS WSPÓŁPRACA BRUTIA ONLUS RAZEM
Rok Procedury adopcyjne Małoletniprzysposobieni Procedury adopcyjne Małoletni przysposobieni Procedury adopcyjne Małoletni przysposobieni Procedury adopcyjne Małoletni przysposobieni
2017 17 23 1 2 1 2 19 27
2016 35 42 9 12 3 5 47 59
2015 25 35 9 11 3 3 37 49
2014 30 40 15 22 1 1 46 63
2013 28 39 1 2 29 41
2012 32 44 32 44
2011 38 53 38 53
2010 41 65 41 65
2009 40 55 40 55
2008 30 48 30 48
2007 34 57 34 57
2006 29 42 29 42
2005 30 46 30 46
2004 25 42 25 42
2003 15 26 15 26
2002 22 28 22 28
2001 4 5 4 5
RAZEM 398 590 16 24 1 1 415 615

Adopcja to trudna podróż, której celem jest stworzenie rodziny