Struktura organizacyjna

Przedstawiciele prawni
 • Prezes Stowarzyszenia - Anna Maria Waszczyńska: dyplom Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, dyplom Wydziału Języków Obcych Współczesnych Uniwersytetu w Turynie, master na Uniwersytecie LUISS w Rzymie.
 • Wiceprezes - Anna De Luca: adwokat wpisany na listę Zrzeszenia Adwokatów Okręgu Turyńskiego
Wiceprezes jest uprawnieny do składania podpisów w imieniu Stowarzyszenia na równi z prezesem.

Pracownicy i konsultanci we Włoszech:
 • Pięciu pracowników administracyjnych
 • Trzech psychologów
 • Jedna asystentka społeczna
 • Biegły rewizor
 • Tłumacze
Organizacja Stowarzyszenia w Polsce - Biuro w Warszawie
 • Kierownik biura - Ewa Paczkowska
 • Współpracownik administracyjny - Anna Starzewska
Pełnomocnicy
Aktualnie ze Stowarzyszeniem współpracuje dziewięciu pełnomocników, którzy działają na terytorium całej Polski.
 • Irena Łozińska
 • Halina Balewska
 • Monika Ralcewicz-Ciaiolo
 • Katarzyna Korczak
 • Joanna Gajda
 • Julia Parzuchowska (asystent pełnomocnika)
 • Jacek Parzuchowski
 • Bogusław Hołubowicz
 • Dariusz Chodyniecki
 • Agnieszka Rogala
Doradcy prawni
 • adw. Irena Łozińska
 • adw. Marta Szymanek
 • radca prawny Marta Gordon

Adopcja to trudna podróż, której celem jest stworzenie rodziny